En visuell identitet er bedriftens personlighet. Den gjør at du fremstår mer troverdig, og kundene vil lettere få tillit til deg. Vi eksponeres for så mange visuelle uttrykk hver eneste dag, og da er det viktig at du blir en av dem som blir husket på!

Hjernen vår fanger opp visuelle uttrykk både bevisst og ubevisst hver eneste dag. Alt fra interiøret i hjemmet, reklamen langs veien til sosiale medier. Det som fenger oss mest fester seg, og blir lagret i hjernen. Dersom vi eksponeres for det samme uttrykket flere ganger i løpet av en dag eller uke, vil vi huske det igjen. Din visuelle identitet er gull verdt om du er bevisst på å bruke den strategisk for å bli synlig og gjenkjent.

Ansikts utad
Kort fortalt så betyr visuell identitet: visuell (budskap i tekst og bilder) identitet (personlighet). En visuell identitet består av logo, grafiske elementer, fonter, fargeprofil og evt. foto stil. Dette er bedriftens ansikts utad som gjør deg unik med ditt særegenhet.

Personlighet og kartlegging
En identitet er vår personlighet. Den beskriver hvem du er, hvordan du er, hva du er, dine styrke og egenskaper. 

Når identiteten skal bygges opp må vi kartlegge grunnmuren i bedriften først. Vi ser på verdier, visjonen, målgruppen, styrker, svakheter og budskapet du vil ut med.  Jo mer informasjon vi har, jo lettere er det å skape det unike visuelle uttrykket.

Bygg opp ditt omdømme 
Å bygge opp identiteten handler mer enn å bare vise frem en kul logo. Du bygger opp ditt omdømme, og legger igjen et fotavtrykk på markedet. 

Tenk over hvilke inntrykk du vil gi, og hva du ønsker de skal sitte igjen med. Når andre får et godt inntrykk av deg ved at du er profesjonell, har en tydelig identitet, og gir knallbra kundeservice, vil de spre ditt omdømme videre til andre, som igjen kan gi deg flere kunder. Altså, den gode gamle jungeltelegrafen. Ikke undervurder ditt omdømme!

Retningslinjer
Når den visuelle identiteten er på plass, blir det utviklet en manual med retningslinjer for å sikre gjenkjennelseseffekten til bruk i markedsføringen både digitalt og på trykk.

Tenk helhet i alt du gjør!

Vær synlig på ulike kanaler, bruk det visuelle uttrykket gjennomgående for å bli lagt merke til, og tørr å skill deg ut med din identitet!

Og du, vi må eksponeres for det samme opp til 5 ganger før vi lagrer det i hjernen og husker det!

// Aneiris